CENTRUM EDUKACJI RODZINY


Opis projektu


Projekt "Centrum Edukacji Rodziny III" zakłada objęcie specjalistycznym wparciem rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich dzieci. Głównym zadaniem projektu jest edukacja i psychoedukacja rodzin oraz realizacja działań mających na celu prawidłowe ich funkcjonowanie oraz zmianę ich dotychczasowych postaw.

Z CZEGO MOŻNA SKORZYSTAĆ

W ramach projektu rodzic oraz dzieci mogą skorzystać z:

  • Warsztatów Szkoły dla rodziców pn. Pracownia Świadomego Rodzica” (szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się dole strony) Warsztaty spełniają wymogi postanowień sądu o ukończeniu szkoły dla rodziców, na zakończenie wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu zajęć.
  • Specjalistycznych konsultacji/poradnictwa m.in. prawnik, psycholog, mediator, doradca zawodowy (maksymalnie 5 godzin na osobę)
  • na zakończenie projektu dla wszystkich uczestników zaplanowane jest świąteczne spotkanie podsumowujące (z prezentami od Św. Mikołaja)

Dodatkowo specjaliści pracy z rodziną mogą skorzystać ze szkolenia „Racjonalna Terapia Zachowania”

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ KONTAKT

Projekt realizowany jest od 13.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 51 619,50 zł (w tym dofinansowanie 46 432,00 zł)

Osoba kontaktowa Dariusz Polkowski (tel. 501 614 860)

Do pobrania:

Zadanie pn. „Centrum Edukacji Rodziny III” dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego.