Debata o spektrum autyzmu pt. "TAK BLISKO, A TAK DALEKO..."


Debata będzie dotyczyła środowiska osób z całościowymi zaburzeniami ASD i ich rodzin. Dzięki współpracy z Honorowym Konsulem Republiki Finlandii Andrzejem Parafiniukiem i Fundacją Fundacja Grupy Unibep Unitalent. W ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, zainicjowany został przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Autyzm - to całościowe zaburzenie rozwojowe, które objawia się problemami w komunikowaniu uczuć w związkach społecznych oraz zaburzoną integracją wrażeń zmysłowych. Osoba z ASD często jest nierozumiana i nieakceptowana przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów zaburzenia. Celem debaty, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat spektrum autyzmu społeczeństwu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób i rodzin cierpiących.


Program

9.45 – 10.00 Powitanie

10.00 – 10.30 Prezentacja filmu pt. „Tak blisko, a tak daleko…” autorstwa Marka Władzimirowa

10.30 – 11.00 Część I debaty: „Świat nastolatka z ASD”

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa

11.20 – 12.15 Część II debaty: „Świat, a osoby z ASD”

🎤 Spotkanie poprowadzi: Aleksandra Toczydłowska


Rozmówcy

📣 Andrzej Parafiniuk - Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku

📣 Dr Dorota Otapowicz - Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Nauk o Edukacji; Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych

📣 Katarzyna Kaczyńska - Dyrektor szkoły, Infotech

📣 Marcin Kruhlej – Dyrektor Ośrodka Szkolno–Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu.

📣 Monika Kożuchowska – Dojlido - mama Dominiki i Tomasza – dzieci z diagnozą ASD.

📣 Urszula Bisz – Zdanowicz – mama Stefana z diagnozą ASD


Gdzie

Uniwersyteckie Centrum Kultury
KAMPUS UwB
iconul. K. Ciołkowskiego 1N, Białystok