Zapraszamy dzieci i młodzież, zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku do udziału w projekcie:


"OD KONFLIKTU DO MEDIACJI - WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY" WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY".


Uczestnicy: Do udziału w projekcie edukacyjnym zaprosimy: 2 grupy uczniów: 10 - 15 osób (uczniowie szkoły podstawowej i/lub szkoły średniej). Prosimy o zgłoszenia przedstawicieli szkół: pedagogów, lub psychologów, wychowawców klas pod nr 503828348.

Cykl szkoleniowy obejmuje:


CZĘŚĆ I - MEDIACJE RÓWIEŚNICZE - WSTĘP - spotkanie z mediatorem . Wykład szkoleniowy.

Zostanie zorganizowane spotkanie społecznością szkolnej z mediatorem sądowym w czasie którego zostanie przedstawiona: definicja mediacji, wyjaśnimy na czym polega ona i jaki jest jej cel. Porozmawiamy o konfliktach i ich roli w szkole, o mediacji rówieśniczej jako sposobie rozwiązywania konfliktów. Przedstawimy informacje kto może zostać mediatorem szkolnym oraz ogłosimy nabór do programu edukacyjnego "Mediacja jako sposób rozwiązania konfliktów rówieśniczych". Uczniowie otrzymają karty zgłoszeniowe za pomocą których będą mogli się zgłaszać.


CZĘŚĆ II - PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO ROLI MEDIATORA RÓWIEŚNICZEGO

Każda z 2 grup przejdzie 9 spotkań - sesji w czasie których uczniowie będą wdrażani w poszczególne etapy roli mediatora rówieśniczego, tak, by ostatecznie samodzielnie pełnić tą funkcję w środowisku szkolnym.

  • Sesja pierwsza: „Spotkanie z mediacją”
  • Sesja druga: „Dynamika konfliktu”
  • Sesja trzecia: „Postawa mediatora w konflikcie”
  • Sesja czwarta: I etap mediacji: „Rozpoczynamy mediację”
  • Sesja piata: II etap mediacji: „Mediator słucha i rozumie”- prezentacja stanowisk
  • Sesja szósta: III etap mediacji: „Sztuka zadawania pytań”- poszukiwanie rozwiązań
  • Sesja siódma: IV etap mediacji: „Wspomagane negocjacje” - analiza i weryfikacja wspólnych rozwiązań
  • Sesja ósma: V etap mediacji: „Zakończenie mediacji” - uzgodnienia końcowe
  • Sesja dziewiąta: „Moja pierwsza mediacja”

CZĘŚĆ III WZMACNIANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - "Trening Pewności Siebie i Asertywności"

Celem warsztatów „Trening Pewności Siebie i Asertywności” jest m.in. pokazanie czym jest naturalna pewność siebie i w jaki sposób można ją rozwijać, nabycie umiejętności do budowania wiary we własne możliwości oraz budowania efektywności i skuteczności. Podnoszenie świadomości swoich zasobów i umiejętność wykorzystania ich w odpowiednich sytuacjach. Każda z 2 grup przejdzie 9 spotkań – sesji.


CZĘŚĆ IV - SZKOLNI MEDIATORZY RÓWIEŚNICZY. Wykład szkoleniowy.

Zostanie zorganizowane spotkanie ze społecznością szkolną w czasie którego zostaną przedstawieni mediatorzy szkolni, sposoby i możliwości zgłoszenia się do mediacji w celu rozwiązania konfliktu, zostanie przedstawiona procedura mediacyjna obowiązująca w danej szkole.

Do pobrania:


Projekt pn.: "Od konfliktu do mediacji” - warsztaty dla dzieci i młodzieży" jest dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Departamentu Edukacji