Podsumowanie projektu "Centrum Edukacji Rodziny" za 2022 r.