Projekt pt. „Dobre miejsca w BOF – Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem” nr RPO.07.02.02-20-0018/21 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa „ISKRA”


serdecznie zaprasza:


do udziału w szkoleniu asystenckim przygotowującym do wykonywania obowiązków asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera).

W ramach szkolenia zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera zarówno indywidualnie, jak i na zajęciach grupowych. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich chcących zdobyć nowe, bądź rozwinąć obecne umiejętności. Chętnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu(karta zgłoszenia, deklaracja I i deklaracja II) drogą mailową na adres mkdojlido@gmail.com. Więcej informacji możecie uzyskać Państwo pod nr tel.: 503 828 348.

W ramach szkolenia zostanie zrealizowanych minimum 20 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 44 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia będą odbywać się w weekendy (sobota i niedziela) od 4 listopada do 26 listopada 2023 r.

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość podjęcia od grudnia 2023 roku zatrudnienia w ramach projektu jako asystent osobisty w Fundacji Iskra oraz w innych placówkach KTA.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Harmonogram szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.


Do pobrania:

Szkolenie finansowane jest w ramach projektu „Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.