Zapraszamy na warsztaty TUS, TZA oraz trening pewności siebie


Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież, zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku na:


Warsztaty: "TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Termin: wrzesień – grudzień 2022

TUS jest formą zajęć przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumiemy m.in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie. Istotą treningu jest korygowanie zachowań niekonstruktywnych a także nabywanie nowych umiejętności, co odbywa się dzięki odpowiednio zorganizowanemu środowisku, które spełnia rolę psychoedukacyjną, korekcyjną jak i terapeutyczną. Trening opiera się na rozwiązywaniu problemów, z którymi na co dzień stykają się uczestnicy. Poszczególne sytuacje są dyskutowane, szukane są możliwe rozwiązania, a wreszcie doskonalone są zachowania uznane za najlepsze. Poddawanie się treningowi prowadzi do tego, że ćwiczone zachowania lub też całe ich sekwencje stają się nawykowymi.Warsztaty: "TRENING PEWNOŚCI SIEBIE WG. METODY: AGNIESZKI MILCZAREK I JOANNY WĘGRZYNOWSKIEJ

Warsztaty:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami,
 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów,
 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości,
 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych,
 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości,
 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.


Warsztaty: "TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA - ART

Cele warsztatów:

 • zmniejszenie liczby przejawów agresji,
 • poprawa jakości komunikacji,
 • poprawa umiejętności współpracy w grupie,
 • wypracowanie metod radzenia sobie ze złością,
 • nauka odreagowania napięć emocjonalnych,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • nabycie umiejętności pomagających w odparciu presji grupy,
 • wzrost samoświadomości,
 • poprawa samooceny,
 • wypracowanie prawidłowych wartości moralnych

TZA składa się z trzech modułów:

 • Trening Umiejętności Społecznych, obejmujący szereg rozbudowanych umiejętności, takich jak reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszenie o pomoc itp.,
 • Trening Kontrolowania Złości – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość, odnajduje najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie gniewu i wyrażenie go w sposób nieagresywny, celem treningu jest nauczenie samokontroli złości. Na zajęciach wykorzystywane są sytuacje przywoływane przez dzieci – prawdziwe bądź wymyślone – co daje im możliwość przećwiczenia w bezpiecznych warunkach możliwych sposobów poradzenia sobie oraz dostrzeżenia konsekwencji zachowań, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych.
 • Wnioskowanie Moralne – dział ten ma za zadanie pokazać, jak dokonywać wyborów w trudnych sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych, bez okazywania przy tym gniewu, celem jest również cofnięcie opóźnień w rozwoju moralnym agresywnie zachowujących się osób.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach są proszone o zgłaszanie się mailowo pod adresem: monika.kozuchowskadojlido@op.pl

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do pod numerem 503828348.


Warsztaty są częścią projektu pn. : "Ja i my w szkole - program edukacyjny i wychowawczy dzieci i młodzieży". Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Departamentu Edukacji.